Projecten werkgelegenheid

Projecten werkgelegenheid                         

De groene sector of te wel de land en tuinbouw sector kampt met een krappe arbeidsmarkt omdat ze geen gekwalificeerde mensen kunnen vinden. De leerlingen op de scholen worden minder en de leerlingen van migranten kiezen voor een andere studie. In opdracht van het project KKIG voert CC Compass het project focusgroep diversiteit uit.

Focusgroep diversiteit bestaat uit een 50 tal mensen geworven uit het hele land in verschillende regio’s. De personen zijn sleutelfiguren van hun eigen netwerk. Deze sleutelfiguren brengt  CC Compass in verbinding met de Groene sector voor innovatie en creatieve oplossingen om deze sector te ondersteunen met meer gekwalificeerd personeel. Hieruit vloeien nieuwe projecten uit waaronder bijzondere campagnes in regio’s om leerlingen uit andere cultuern te trekken naar groene scholen.

Groepsfoto’s Focusgroep

Zie voor meer informatie www.kieskleuringroen.nl  

Geef een reactie