Projecten bijzonder

CC Compass heeft een prijs gewonnen waarbij de opdracht was om een plan te bedenken voor het integratieprobleem in Nederland. Met haar plan ‘’integreren door werk en zaken’’ heeft zij laten zien dat als je focust op werk en ondernemerschap en de bedrijven uit verschillende culturen bij elkaar brengt er nieuwe kansen ontstaan en mensen elkaar gaan bewonderen en samen willen werken waarbij de afkomst juist een meerwaarde wordt…

IVI 2008 verklaart de jacht op bicultureel-talent voor geopend.

Met 16 miljoen inwoners en 190 (!) verschillende nationaliteiten kan gesteld worden dat Nederland een multiculturele samenleving heeft. Mensen met uiteenlopende culturen, achtergronden, religies en tradities, wonen, werken en leven met elkaar. Helaas wijzen recente voorvallen in de samenleving erop dat de integratie niet zonder problemen verloopt. Daarnaast voeden vooroordelen en negatieve berichtgeving van de media de negatieve beeldvorming van mensen over andere culturele groeperingen.

De beeldvorming draagt bij aan de algehele stemming in een land. Met een positievere beeldvorming kan er meer talent in Nederland benut worden. Als men in een land alle krachten bundelt dan is dit alleen maar bevorderend voor de gehele samenleving en economie. Zeven inspirators zullen gekozen worden om een sneeuwbaleffect te creëren in Nederland. Zo’n sneeuwbaleffect is geslaagd wanneer zij anderen hebben geïnspireerd met hun projecten, achtergrond en hun persoonlijkheid.

De doelstelling is tweeledig

1) de beeldvorming in Nederland over biculturelen een nieuwe impuls geven

2) positieve boodschap dat een tweede cultuur een verrijking is voor het bedrijfsleven.

Zeven sponsors hebben zeven doelstellingen rondom “Inspiratie voor Integratie” en zoeken zeven toppers om hier een project op te bedenken en binnen 10 weken te volbrengen. “Passie, positiviteit, inspirerend leiderschap en doorzettingsvermogen zijn de belangrijkste eigenschappen die we zoeken in de kandidaten. Daarna is het tijd dat IVI Europees gaat, waar het ook barst van bicultureel talent dat in de spotlight kan gaan staan.”Deze derde keer IVI moet dan ook een opmaat vormen tot liefst een Europese vorm van IVI”, aldus Y. Candan

De hoofdprijs laat de winnaar letterlijk over de eigen grenzen heenstappen en laat hen kennis maken met multiculturele hotspots wereldwijd: een reis voor twee personen naar Rio de Janeiro, New York, Shanghai en Istanbul.

Daarnaast stelt dagblad Metro een fantastische publieksprijs ter beschikking: een plekje op de Harvard Summerschool!

 

Contest » Wat is IVI?

Geef een reactie