Nafize Sener: “Integreren door werk en zaken”

Nafize ontwierp het New Channels For More Business programma wat bestaat uit ontmoeting tussen topdirecteuren van vijf Turkse banken uit Nederland en vijf Nederlandse intermediairs in de financiële sector. Het project bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel betreft integratie van business to business en in het tweede en derde deel komt daar integratie door werk via personeelaanname bij.